بیمه های طرف قرار داد مشاهده بیمه ها
بیمه بانك صنعت و معدن
بیمه بانك صادرات
بیمه بانك مسكن
بيمه معلم
بیمه بانك كشاورزي
بیمه بانك ملت
بیمه بانك سپه
بيمه ملت
بيمه سامان
بيمه سينا
بیمه بانك رفاه كارگران
بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح
برنامه كلينيك ها برنامه کلینک ها
روز نام پزشک ( متخصص اورولوژي ) زمان
يكشنبه
دكتر سيد ناصر سيد اسماعيلي
8/30 صبح
روز نام پزشک ( متخصص داخلی ) زمان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
دكتر فرناز اتابکی
دكتر فرناز اتابکی
دكتر فرناز اتابکی
دكتر فرناز اتابکی
دكتر فرناز اتابکی
88549154
88549154
88549154
88549154
88549154
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به بیمارستان پاستور نو تهران است.