دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو

كلینیك بینایی سنجی


از جمله خدمات كلینیك بینایی سنجی بیمارستان پاستورنو:

  • معاینات ادواری چشم
  • تعیین نمره عینك با دستگاه های كامپیوتری
  • تجویز تخصصی عدسی های پروگرسیو
  • درمان تنبلی چشم كودكان
  • درمان انحرافات غیر فلجی چشم
  • تجویز لنزهای طبی و رنگی
  • معاینات كم بینایی و تجویز تجهیزات كمك بینایی

مكان: بیمارستان پاستورنو، طبقه همكف

تلفن تماس: 7-88734551 داخلی 226- 88549154