جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو

اهداف و استراتژی ها


 

اهداف و استراتژی ها:

 

اهداف استراتژیک بیمارستان 

 

هدف كلان 1: ارتقای مستمر كیفیت خدمات و ایمنی بیمار

هدف كلان 2: ارتقای عملکرد در حوزه مدیریت مالی

هدف كلان 3: ارتقای عملکرد پرسنل درمانی، اداری و پشتیبانی

هدف كلان 4: توسعه گستره پذیرش بیمار به کشورهای همسایه

هدف كلان 5: شاخص شدن بیمارستان در چند حوزه خاص

هدف كلان 6: توسعه و تجهیز منابع بیمارستان

 

استراتژی های اصلی بیمارستان

 

هدف كلان 1: ارتقای مستمر كیفیت خدمات و ایمنی بیمار

 • استراتژی 1: ارتقای فرآیند زایمان طبیعی در بیمارستان
 • استراتژی 2: بازبینی كلیه فرآیندهای عملیاتی و غیرعملیاتی بیمارستان جهت شناسایی و رفع كمبودها (نیرو، تجهیزات، آموزش و...)
 • استراتژی 3: پیاده سازی فرآیندهای كارشناسی شده جهت ارتقای سطح آموزش و سواد پرسنل
 • استراتژی 4: اخذ رتبه عالی در اعتباربخشی ملّی بیمارستانی
 • استراتژی 5: استقرار کامل استانداردهای پایه بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار
 • استراتژی 6: افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت

 

هدف كلان 2: ارتقای عملکرد در حوزه مدیریت مالی

 • استراتژی 1: افزایش درآمدهای عملیاتی از طریق افزایش ضریب اشغال تخت به میزان 80% و کاهش متوسط اقامت بیمار از 5 روز به 3 روز، همزمان با حفظ و افزایش کیفیت خدمات
 • استراتژی 2: افزایش درآمد از طریق ارائه خدمات خاص مانند کلینیک پا، زیبایی، اکسیژن تراپی و ...
 • استراتژی 3: راه اندازی بخش چکاپ پرسنل سازمان­ ها و مؤسسات دولتی و خصوصی
 • استراتژی 4: آنالیز کامل سود و زیان بخش ­های بیمارستان به منظور اصلاح هدفمند فرآیندها

 

هدف كلان 3: ارتقای عملکرد پرسنل درمانی، اداری و پشتیبانی

 • استراتژی 1: توانمندسازی نیروی انسانی با تأکید بر آموزش
 • استراتژی 2: جذب و ماندگاری نیروهای کارآمد در تمامی سطوح (پزشكی،‌ پرستاری،‌ پشتیبانی)
 • استراتژی 3: طراحی و اجرای سیستم پرداخت عملکرد محور

 

هدف كلان 4: توسعه گستره پذیرش بیمار به کشورهای همسایه

 • استراتژی 1: فراهم سازی زیر ساخت های مورد نیاز برای ارائه خدمت به بیمار خارجی
 • استراتژی 2: مذاکره با شرکت های توریست درمانی برای جذب بیماران خارجی

 

هدف كلان 5: شاخص شدن بیمارستان در چند حوزه خاص

 • استراتژی 1: راه اندازی کلینیک های خاص شامل: ناباروری، ناتوانایی های جنسی و دیابت در بیمارستان
 • استراتژی 2: بازاریابی علمی به منظور کسب حسن شهرت در زمینه های خاص

 

هدف كلان 6: توسعه و تجهیز منابع بیمارستان

 • استراتژی 1: استانداردسازی فضای فیزیكی موجود
 • استراتژی 2: توسعه فضای فیزیكی
 • استراتژی 3: تجهیز بخش ها و واحدهای بیمارستان

 

 

سند راهبردی: