سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو

مسیرهای دسترسی


نحوه مراجعه از طریق وسایل حمل و نقل عمومی

شما می­ توانید از طریق اتوبوس، تاکسی و مترو به بیمارستان پاستورنو دسترسی پیدا کنید.

خطوط اتوبوس

  • مسیر شماره 1: خط اتوبوس امام خمینی به میدان آرژانتین، ایستگاه بیمارستان پاستورنو
  • مسیر شماره 2: خط اتوبوس میدان هفت تیر به میدان صنعت، ایستگاه بیمارستان پاستورنو

خطوط تاکسی

  • مسیر شماره 1: میدان ونك، خیابان گاندی، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، نبش كوچه هشتم
  • مسیر شماره 2: میدان فردوسی، خیابان قرنی، خیابان میرزای شیرازی بعد از مطهری، خیابان بهشتی، خیابان بخارست، نبش كوچه هشتم

خطوط مترو

  • مسیر شماره 1: متروی میرزای شیرازی، خیابان بخارست، نبش كوچه هشتم
  • مسیر شماره 2: متروی شهید بهشتی، خیابان بخارست، نبش كوچه هشتم

نحوه مراجعه با اتومبیل شخصی

  • مسیر شماره 1: اتوبان مدرس جنوب، خروجی میدان آرژانتین، خیابان بخارست، نبش كوچه هشتم