سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو

راهنمای طبقات


طبقه پنجم ریاست منابع انسانی مدارك پزشكی سالن كنفرانس سالن غذاخوری خیاط خانه انبار
طبقه چهارم بخش مهر (اعصاب و روان) CCU اعتباربخشی فناوری اطلاعات
طبقه سوم اتاق عمل بخش شفق (زنان و زایمان) بخش نوید (نوزادان) بخش طلوع (اتاق زایمان)
طبقه دوم بخش بهار (جراحی) ICU تغذیه
طبقه اول بخش باران (داخلی) پذیرش بستری صندوق ترخیص روابط عمومی داروخانه تریا نمازخانه بانك
طبقه همكف اورژانس آزمایشگاه همودیالیز كلینیك فیزیوتراپی
طبقه زیرزمین تصویربرداری تأسیسات لاندری