سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو

تیم مدیریتی


 

 مدیر عامل - آقای دكتر مهدي خدابنده لو

سوابق

 •  

رییس - آقای دکتر بابک فرزاد

سوابق

 •  

 

مدیر پرستاری - خانم نسرين ميرسنجري

 

سوابق

 • کارشناسی پرستاری از دانشگاه شهید بهشتی
 • كارشناسي ارشد از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 • مدیر پرستاری بیمارستان البرز كرج
 • مدیر پرستاری بیمارستان ميلاد تهران
 • مدیر پرستاری بیمارستان نورافشار و نور شهريار
 • مدیر پرستاری بیمارستان پاستورنو

 

مسئول فنی - خانم دكتر بهاره سپهریان

 
 

متخصص پزشكی قانونی

سوابق

 • پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان
 • تخصص از دانشگاه علوم پزشكی ایران
 • پزشك قانونی بیمارستان صارم
 • پزشك مسئول پایش بنیاد شهید
 • پزشك قانونی و مسئول فنی بیمارستان پاستورنو

 

مدیر روابط عمومی - خانم دكتر سارا محمودی

 

سوابق

 • کارشناسی آمار از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
 • دکتری مدیریت رسانه از دانشگاه تهران
 • کارشناس بازرگانی بین الملل در شرکت مفتول فرد شاهین
 • مدیر روابط عمومی بیمارستان پاستورنو

 

مدیر كلينيك و پاراكلينيك - آقای مسعود ثاقب