سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو

خدمات مالی بیماران


در مراجعه به بيمارستان پاستورنو توجه داشته باشيد كه هزينه ها بسيار پايين تر از درمان های مشابه در كشورهاي توسعه يافته است. پزشكان متخصص و فوق تخصص در كليه زمينه های درمانی، با استفاده از تجهيزات به روز دنيا درماني مشابه با كشورهاي اروپايي و آمريكايي ارائه مي دهند. هزينه اين خدمات در ايران به ميزان قابل توجهي پايين تر از اروپا و آمريكا است. به منظور اطلاع از هزينه ها مي توانيد قبل از مراجعه به بيمارستان پاستورنو، هزينه تقريبي معالجه را از كارشناس بيماران بين الملل (IPD) بپرسيد. كارشناس اين بخش پس از مشورت با بخش مالي بيماران بين الملل، هزينه تقريبي درمان و اقامت را به شما اعلام خواهد كرد.ارائه صورتحساب به زبان انگليسي به همراه Medical Report  در زمان ترخيص، سبب ايجاد اطمينان خاطر در بيماران جهت ادامه درمان در اين مركز و يا مراكز درماني ديگر گرديده است .