سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو

تیم واحد بیماران بین الملل


تیم واحد بیماران بین الملل متشكل از افرادی با تخصص های متفاوتی می باشند كه با هماهنگی واحد بین الملل جهت ارائه خدمات سرپایی و بستری به بیماران بین الملل خدمت رسانی می كنند. تمامی اعضای این تیم كه متشكل از مسئول واحد بین الملل، كارشناس بین الملل، پزشك بین الملل، پرستار بین الملل، پرستار خوش آمدگو، كمك بهیاران بین الملل  و... می باشد.  همچنین تمامی آن ها مسلط به زبان های دیگر از جمله انگلیسی، هلندی، عربی، تركی و ... می باشند.