بیمه های طرف قرار داد مشاهده بیمه ها
بیمه بانك تجارت
بيمه آرمان
بيمه رازي
بيمه كارآفرين
بيمه sos (كمك رسان)
بیمه بانك سپه
بیمه بانك رفاه كارگران
بیمه ایران
بيمه ما
بيمه معلم
بيمه سينا
بيمه پارسيان
برنامه كلينيك ها برنامه کلینک ها
روز نام پزشک ( کلینیک درد ) زمان
دوشنبه
دکتر مریم ظفرقندی
10-12
روز نام پزشک ( متخصص زنان ) زمان
سه شنبه
شنبه
دکتر مردمک راوری
دکتر علی میرزا گودرزی
11-12
10 صبح
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به بیمارستان پاستور نو تهران است.