بیمه های طرف قرار داد مشاهده بیمه ها
بیمه ایران
بيمه شهر سالم، شهرداري
بیمه دانا
بیمه بانك ملت
بيمه رازي
بيمه آرمان
بيمه معلم
بیمه بانك مركزي
بیمه آسیا
بيمه كانون سردفتران
بيمه پارسيان
بيمه ما
برنامه كلينيك ها برنامه کلینک ها
روز نام پزشک ( کلینیک درد ) زمان
دوشنبه
دکتر مریم ظفرقندی
10-12
روز نام پزشک ( شنوايي سنجي ) زمان
يك شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
آزاده ابراهيمي
آزاده ابراهيمي
آزاده ابراهيمي
آزاده ابراهيمي
9:30-10:30
9:30-10:30
9:30-10:30
9:30-10:30
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به بیمارستان پاستور نو تهران است.